لیست پیمانکاران پروژه های عمرانی شهرداری در سال ۱۳۹۳ (پروژه های جدید)

ردیف عنوان پروژه نام شرکت

(نماینده)

شماره و تاریخ قرارداد مبلغ قرارداد تلفن ناظر پروژه آدرس پستی پیمانکار
۱ کانال کوچه یکم جنوبی کارکنان تا جاده پازنان فاز اول استوارسازان

مدرن

۱۱۲۳۳

۱۲/۶/۹۳

۰۰۰/۱۷۰/۰۷۲/۳ ۰۹۱۷۸۷۷۰۶۶۷ سید امین حسینی بهبهان- پشت سپاه کوچه شاهد پلاک ۱۴ منزل علمدار کرمی
۲ کانال کوچه یکم جنوبی کارکنان تا جاده پازنان فاز دوم شقایق گستر عارفی ۱۱۲۳۷

۱۲/۶/۹۳

۲۵۰/۱۶۱/۰۸۷/۳ ۰۹۱۷۷۴۱۹۹۵۶ مهرداد عباسی سه راهی- کوچه اول- پشت مدرسه فروغ دانش- منزل محمد عارفی
۳ کانال فلکه زندان پوریا بام دنا ۱۱۸۰۳

۲۳/۶/۹۳

۳۱۹/۹۴۰/۵۲۰/۱ ۰۹۱۷۶۶۵۳۷۷۰ مهدی اسدی ۸۰ دستگاه فرهنگیان- کوچه اول- پلاک ۹- منزل سینایی
۴ احداث پل جاده پازنان آرمه دال آپادانا ۱۱۷۹۱

۲۳/۶/۹۳

۰۰۰/۲۲۰/۶۷۶/۱ ۰۹۱۷۱۴۱۷۴۳۸ ناصر فتحی کوچه ۱۲ جنوبی-سمت راست-منزل حسن زاده ۱۰۸ دستگاه خیابان شهید محرابی جنب مسجد امام هادی منزل حسن زاده
۵ پیاده رو سازی پانصد مستقیم ساسان بتن بنار ۱۱۸۰۶

۲۳/۶/۹۳

۹۴۳/۱۲۱/۶۵۸/۱ ۰۹۱۷۸۴۴۳۹۵۳ حسن هوشیار سه راهی- کوچه شقایق ها- سمت راست- درب آخر منزل علیزداه
۶ پیاده رو سازی پانصد سمت راست گچساران شعله میر ۱۱۲۳۴

۱۲/۶/۹۳

۰۰۰/۶۵۰/۰۸۲/۲ ۰۹۱۷۷۴۲۶۷۹۵ حسن هوشیار ۵۰۰ دستگاه- مستقیم ایستگاه آخر- جنب بازارچه منزل شخصی میری
۷ کانال ۱۱ شمالی کارکنان آبنمای هوشمند لار ۱۱۲۳۸

۱۲/۶/۹۳

۹۹۵/۶۶۹/۴۹۶/۱ ۰۹۱۷۳۴۲۰۱۱۳ ناصر فتحی کارکنان ۱۵ جنوبی-فرعی ۳ سمت چپ-درب۴ دو طبقه منزل نظری
۸ پیاده رو سازی کارکنان دولت پارسیان پیروز ارجمند ۱۱۲۶۴

۱۲/۶/۹۳

۰۰۰/۵۱۵/۱ ۰۹۱۷۲۳۳۹۸۶۹ ناصر فتحی کارکنان ۱۸ شمالی فرعی آخر سمت چپ پلاک ۷۰۳ منزل بدرقه
۹ جدولگذاری فاز اول پارس آباد دهدشت ۱۱۲۴۴

۱۲/۶/۹۳

۸۳۵/۳۹۳/۵۶۵/۱ ۰۹۱۷۱۴۸۵۶۶۷ محمد مهرابی رزمندگان-خندق ۵ شرقی-منزل شخصی اشرف زاده
۱۰ جدولگذاری فاز اول طلوع سهند آریا ۱۱۲۳۵

۱۲/۶/۹۳

۸۳۱/۴۳۴/۶۱۱/۱ ۰۹۱۷۱۴۸۰۵۱۳ محمد مهرابی ۱۰۸ دستگاه سپاه-سمت راست کوچه آخر پای تپه زیر منبع زمینهای سپاه منزل مرادی
۱۱ جدولگذاری فاز سوم سما سازه زاگرس ۱۲۲۳۲

۱۲/۶/۹۳

۰۰۰/۶۰۰/۵۳۴/۱ ۰۹۱۷۷۴۱۲۳۶۲ محمد مهرابی یاسوج- مادوان-خیابان انقلاب- پلاک ۱ فرعی ۱۲ منزل دانش
۱۲ احداث پل شهرک جهاد بانیان سبز پاسارگاد ۱۱۸۰۴

۲۳/۶/۹۳

۹۴۲/۷۸۵/۵۱۵/۲ ۰۹۱۷۱۴۸۲۲۰۶ مهدی اسدی ۸۰ دستگاه فرهنگیان کوچه ۱ پلاک ۹ منزل سینایی
۱۳ کانال رزمندگان فاز اول دنا رهساز بوشهر ۱۱۲۴۸

۱۲/۶/۹۳

۴۵۲/۵۲۳/۹۹۸/۲ ۰۹۱۷۷۴۲۵۷۳۳ مهدی اسدی جاده آبگرمو-پشت مدرسه علامه طباطبایی- کوچه ۴ منزل شخصی بنام
۱۴ کانال رزمندگان فاز دوم راه یاب یاسوج ۱۱۲۳۹

۱۲/۶/۹۳

۵۰۰/۵۱۷/۰۱۰/۳ ۰۹۱۷۱۴۲۰۰۴۹ مهدی اسدی ۵۰۰ دستگاه- مستقیم-کوچه۲-درب آخر سمت راست منزل شخصی غلامی
۱۵ کانال ۶ تا ۱۶ جنوبی کارکنان رویان نارگ ۱۱۲۴۵

۱۲/۶/۹۳

۴۰۰/۳۷۶/۰۲۳/۲ ۰۹۱۷۷۴۲۶۷۳۴ ناصر فتحی بلوار ولیعصر خیابان شهید ملکپور-جنب اداره کار سابق-منزل ملک پور
۱۶ پیاده رو سازی از میدان پرستار بسمت رادک پارسیان بتن بویر ۱۴۱۹۷

۲۴/۷/۹۳

۱۹۳/۹۹۱/۹۹۹/۲ ۰۹۱۷۱۴۸۰۱۷۸ مهرداد عباسی ۵۰۰دستگاه سمت راست-ایستگاه آخر-کوچه شهید کردلو۵ منزل شخصی سعادت
۱۷ پیاده رو سازی از چهاره راه فرمانداری تا میدان پرستار سهوک فارس ۱۴۲۲۲

۲۴/۷/۹۳

۴۳۹/۹۹۸/۹۹۹/۲ ۰۹۱۷۷۴۲۶۸۱۸ مهرداد عباسی کارکنان۱۵جنوبی-سمت راست درب چهارم کدپستی۷۵۸۱۶۹۳۸۶۸ منزل پناهپوری
۱۸ تکمیل کانال محلاتی رضوان سازه دوگنبدان ۱۲۹۰۶

۷/۷/۹۳

۶۴۷/۹۹۱/۴۹۹/۱ ۰۹۱۷۳۴۲۷۶۲۴ مهدی اسدی کارکنان کوچه۶شمالی فرعی دوم سمت چپ منزل دارسنج
۱۹ تکمیل پارک آفتابگردان برج افرازان طیبی ۱۴۲۰۶

۲۴/۷/۹۳

۷۴۹/۴۱۸/۳۱۲/۱ ۰۹۱۷۸۴۱۷۸۱۵ سید امین حسین شهرستان لنده-روستای بندبلوط-منزل رحیم کامرانی
۲۰ پیاده رو سازی کنار جاده آبگرمو ظهراب گرجی ۱۴۲۲۳

۲۴/۷/۹۳

۰۵۶/۹۹۹/۴۹۹/۱ ۰۹۱۷۶۲۶۲۳۲۱ مهرداد عباسی پانصد بلوار بعثت کوچه۴شهید قاضیانی درب۸ سمت چپ منزل مطهری
۲۱ تکمیل پارک جنگلی جنب میدان قرآن مهراب قبادی ۱۴۱۹۰

۲۴/۷/۹۳

۱۰۷/۲۹۶/۲۶۷/۲ ۰۹۱۷۳۴۲۵۵۲۰ محمد مهرابی شهرک جهاد-کوچه ۲ منزل مهراب قبادی
۲۲ تکمیل پارک کوهستان پایدار سازه سمار ۱۴۲۲۱

۲۴/۷/۹۳

۰۹۰/۹۹۵/۹۹۹/۳ ۰۹۱۷۷۴۲۰۰۹۱ محمد مهرابی کارکنان کوچه ۷ شمالی پلاک ۲۹۶ منل شخصی
۲۳ تکمیل پارک بانوان پارس سازان چالوس ۱۳۰۲۴

۸/۷/۹۳

۲۵۸/۸۵۲/۳۰۴/۲ ۰۹۱۷۳۰۰۷۶۷۳ محمد مهرابی یاسج-خیابان کاشانی-فرعی۷پلاک۵۰ منزل رضوانی
۲۴ پیاده رو سازی کنار زیرگذر فاز اول جوزار دنا یاسوج ۱۴۲۰۳

۲۴/۷/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ۰۹۱۷۷۴۲۰۱۸۸ فتحی رادک-خیابان شهید مهدی پور-پلاک۲۰۰۰ کدپستی ۷۵۸۱۹۷۳۳۱۴
۲۵ پیاده رو سازی کنار زیرگذر فاز دوم تنگ سپاه فتح ۱۳۵۷۰

۲۵/۷/۹۳

۹۵۱/۹۹۹/۵۶۹/۳ ۰۹۱۶۸۳۵۹۵۱۳ فتحی خیابان بلادیان-مجتمع افشار طبقه اول واحد۳ – خیابان امینی انتهای کوچه ۸-منرل رضایی
۲۶ اجرای سکوی نماز بهشت زهرا امان الله عبدی نسب ۱۵۱۰۵

۶/۸/۹۳

۰۰۰/۵۰۰/۳۲۳ ۰۹۱۷۷۴۲۴۴۷۰ عباسی پل بردستانی-کوچه۱۴ روبه سعدی-منزل شخصی
۲۷ ایستگاه پمپاژ آب زیر گذر خانه آبشار مسعود ۱۶۰۵۹

۲۲/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۳۱۵ ۰۹۳۸۶۹۳۷۴۹۷ فتحی بلوار بعثت-کوچه اول-سمت چپ درب چهارم کدپستی ۷۵۸۱۹۴۴۴۱۹
۲۸ تعمیر جداول سطح شهر جمشید غلامی ۱۶۰۵۲

۲۲/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰/۱ ۰۹۱۷۱۴۲۱۳۶۷ حسینی کارکنان-دو جنوبی-سمت راست- درب ۹
۲۹ پیاده رو سازی بلوار ۳۵ متری کارکنان کاربر گچساران ۱۶۰۵۶

۲۲/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۹۹/۱ ۰۹۱۷۱۴۰۷۳۸۳ هوشیار کارکنان ۲۲ جنوبی-نبش فرعی دوم سمت راست کدپستی ۷۵۸۱۶۹۷۴۶۸
۳۰ جدولگذاری بلوار ۳۵ متری موسی هاشم پور ۱۶۰۶۰

۲۲/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۴۴/۱ ۰۹۱۷۹۸۷۱۱۰۳ مهرابی پانصد دستگاه-گلستان۲-کوچه شهید علیپور-وسط کوچه-سمت چپ-منزل حمیدی نسب
۳۱ احداث پارک پشت استادیوم پیمان بام گچساران ۱۶۰۶۵

۲۲/۸/۹۳

۶۳۶/۳۱۰/۱۹۵/۱ ۰۹۱۷۳۴۲۸۸۳۰ حسینی رادک-جنب دبستان خیبر-منزل شخصی محمدزاده کد پستی ۷۵۸۱۹۷۳۱۶۹
۳۲ پیاده رو سازی ۸۰ دستگاه فرهنگیان آذر گنبد زیدون ۱۶۰۵۳

۲۲/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۱ ۰۹۱۷۷۴۲۴۶۹۸ عباسی جاده پازنان-بعد از پمپ بنزین قبادی-سرنبش خیابان اصلی
۳۳ دیوار حائل پانصد دستگاه ترابری عسکر سازه پارس ۱۶۰۵۷

۲۲/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱   اسدی ۵۰۰ دستگاه شهرک معلم کوچه۳ آخر کوچه سمت چپ منزل شرافتی
۳۴ دیوارکشی گلزار شهدا فاز دوم بابکان سازه جنوب ۱۸۵۵۰

۲۴/۹/۹۳

۵۷۲/۹۹۹/۱۹۸/۱ ۰۹۱۷۳۴۲۱۴۲۵ حسینی کارکنان ۱۵جنوبی پلاک۲۴۱۵منزل روانبخش کدپستی ۷۵۸۱۶۹۳۵۶۷
۳۵ ساختمان امور مالیاتی گیتی گستر رضا توفیق ۱۸۵۴۴

۲۴/۹/۹۳

۰۰۰/۵۵۰/۴۷۳ ۰۹۱۷۳۴۴۹۴۰۴ فولادی دهدشت-خیابان آموزش و پرورش کوچه بن بست دوم منزل آبروشن ۷۵۷۱۷۳۴۷۳۹
۳۶ تکمیل و توسعه پارک لاله (دوستی) عمران پرداز صدرا ۱۸۵۵۱

۲۴/۹/۹۳

۶۹۵/۰۷۳/۷۳۴ ۰۹۱۷۳۴۲۸۸۱۴ اسدی کارکنان۲۰شمالی-فرعی۴-پشت مدرسه شهدای فرهنگیان انتهای کوچه منزل داراب پژوهی
۳۷ تعمیر جداول سطح شهر رعد ساز گچساران ۱۸۵۴۵

۲۴/۹/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۴۳۵ ۰۹۱۷۶۶۵۵۸۶۱ حسینی ۵۰۰ دستگاه-شهرک جهاد جهادگر۱۹ سمت چپ-انتهای کوچه شکراله قربانی
۳۸ تکمیل پارک جانبازان ۱۰۸ دستگاه فاز دوم اله رضا کرمی ۱۸۸۸۱

۳/۱۰/۹۰

۶۷۷/۹۹۸/۱۹۸/۱ ۰۹۱۶۶۰۰۶۲۳۱ حسینی گلستان ۲-نرگس۲-پلاک۲ منزل حاج مطهری
۳۹ احداث پارک آپارتمانهای پانصد مستقیم عمران احداث دنا ۱۸۵۴۸

۲۴/۹/۹۳

۹۶۱/۹۹۹/۱۵۴/۱ ۰۹۱۷۷۴۲۹۷۳۰ هوشیار کارکنان۶ جنوبی-سمت چپ کانال درب ۱۳ پلاک ۱۳
۴۰ احداث کانال سی دستگاه بنیاد شهید زیباسازان دیلم ۵۵۲۴

۲۶/۳/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۸۷۲/۱ ۰۹۱۷۷۴۴۰۳۸۹ حسینی شهرستان لنده-شهرک شهید رجایی رسالت ۱ منزل محمود محمدی
۴۱ احداث کانال جنب فلکه فرودگاه شاهین عمران جنوب ۵۵۰۸

۲۶/۳/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۲۳۲/۱ ۰۹۱۷۱۴۰۹۹۲۹ اسدی کارکنان دولت کوچه ۱۷ جنوبی اخر کوچه سمت چپ منزل مرادنژاد
۴۲ احداث ساختمان فرهنگسرای گلزار شهدا پیرو بنا ۵۵۸۰

۱/۴/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵/۶ ۰۹۱۷۹۴۳۱۳۵۰ حسینی  
۴۳ لوله گذاری فضای سبز سمار صنعت دوگنبدان ۱۳۴۰۳

۳۰/۸/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۵۸۰ ۰۹۱۷۷۴۲۰۳۵۳ فتحی سه راهی کوچه شهید علیزاده جنب باسکول شهرداری منزل کرمی
۴۴ تأسیسات برقی و مکانیکی پارکها مجتبی صالحی ۸۱۰۹

۲۴/۴/۹۳

۰۰۰/۸۲۰/۴۸۷ ۰۹۱۷۷۴۴۰۴۹۹ فتحی  
۴۵ نصب دو عدد ترانس در پارکهای لاله و جنگلی برق دریا ۷۹۵۳

۲۳/۴/۹۳

۰۰۰/۳۰۰/۶۷۴ ۰۹۱۷۳۴۲۰۵۰۹ فتحی  
۴۶ پل فلزی هوایی عابر پیاده گچساران جنوب ۱۸۸۸۰

۳/۱۰/۹۳

۴۸۶/۴۱۳/۹۲۸/۱ ۰۹۱۷۹۴۲۰۵۳۰ عباسی کارکنان ۱ جنوبی فرعی دوم سمت چپ نبش کوچه منزل خسرو سام نیا
۴۷ احداث بارک بوستان شهدای گمنام شنگلان ۲۳۰۵۲

۲۹/۱۱/۹۳

۷۲۶/۳۲۸/۷۶۵/۲۷ ۰۹۱۷۱۴۲۱۳۳۷ حسینی  
۴۸ دریاچه بوستان شهدای گمنام یادمان خدمات سعید ۲۳۰۰۸

۲۹/۱۱/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰/۲۴ ۰۹۱۷۳۴۲۱۲۷۴ ناصر فتحی  
۴۹ جدولگذاری بلوار ولیعصر (عج) فاز دوم ابراهیم روزبه ۲۵۳۳۸

۲۸/۱۲/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۹۶۱/۱ ۰۹۱۷۵۰۴۵۰۱۱ محمد مهرابی  
۵۰ جدولگذاری بلوار ولیعصر (عج) فاز سوم پویاگران گچساران ۲۵۳۳۹

۲۸/۱۲/۹۳

۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ۰۹۱۷۷۴۲۳۷۴۳ محمد مهرابی  
۵۱ جدولگذاری بلوار ولیعصر (عج) فاز اول اسکه دژ نصرآباد ۲۵۳۳۷

۲۸/۱۲/۹۳

۴۴۷/۷۹۱/۰۳۴/۲ ۰۹۱۷۹۴۱۳۱۳۸ محمد مهرابی