قدردانی پاکبانان از توجه شهردار دوگنبدان

پاکبانان شهرداری دوگنبدان در یک اقدام جالب با نصب بنری در جلوی درب شهرداری دوگنبدان از توجه مسعود ظفری قدردانی نمودند.

جناب مسعود ظفری شهردار شایسته دوگنبدان از عنایت و توجه شما به پرسنل پاکبان خدمات که باعث دلگرمی همه زحمتکشان می گردد،قدردانی می نمایم.موفقیت روزافزون جنابعالی را از خداوند منان مسئلت داریم.