سازمان شهرداری دوگنبدان

شماره ثبت: ۲۱۷۰۰۰۲۱۹۰۵۰۰

شناسه ملی: ۱۴۰۰۲۵۸۹۳۳۶

کد اقتصادی: ۴۱۱۴۱۴۳۳۱۹۴۴

تلفن روابط عمومی:

۰۷۴-۳۲۲۲۱۹۸۷

فکس:

۰۷۴-۳۲۲۲۹۰۹۳

آدرس:

بلوار ولیعصر- شهرداری دوگنبدان- کدپستی: ۷۵۸۱۶۳۳۹۳۱

تماس الکترونیکی از طریق فرم زیر:

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن شما

موضوع

پیام شما