تجلیل امام جمعه شهرستان با حضور آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه از دکتر مسعود ظفری
بعنوان مدیر فعال فرهنگی در حوزه شهری وتعاملات اداری