edehشهروندان در جامعه‌ای قانونمند وظایفی دارند و در مقابل این وظایف از حقوقی نیز برخوردارند تا با رعایت مجموع این حقوق و وظایف علاوه بر ارتقاء فرهنگ شهروندی، شهری پویا و فعال نیز داشته باشند.

بی‌شک داشتن شهری آباد و مدرن مستلزم به کاربردن خلاقانه ایده‌هایی نو و جدید است که تنها از عهده شهرداری برنخواهد آمد، لذا معاونت اموراجتماعی وفرهنگی شهرداری در نظر دارد در راستای ساختن شهری آباد از ایده‌های جدید و نو بهره گرفته و زمینه مشارکت شهروندان را در مدیریت شهری فراهم آورد.

از طریق فرم زیر می توانید در این رابطه با شهرداری دوگنبدان همکاری نمایید.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما

تلفن تماس

موضوع

ایده شما

آپلود عکس/فایل